Podrobné  informace

Testy

Vyšetření provádíme ze vzorků slin technologií RT-qPCR pomocí certifikovaných IVD souprav od české firmy DIANA Biotechnologies s.r.o. Jedná se o šetrný způsob odběru, který poskytuje velmi přesné a citlivé výsledky.

Všechny vzorky jsou zpracovávané automatizovaným systémem Agilent Bravo a následně analyzované na přístrojích CFX Bio-Rad.

Podrobné informace k používaným diagnostickým soupravám můžete nalézt na stránkach výrobce.

 

Možné výsledky:

  • Infekce neprokázána  – Negativní – vzorek neobsahuje detekovatelné množství viru SARS-CoV-2 v čase odebrání vzorku.
  • Infekce prokázána  – Pozitivní – ve vzorku byla prokazatelně zjištěna přítomnost RNA (genetické informace) viru SARS-CoV-2. Osoba je COVID-19 pozitivní i přesto, že nemá žádné příznaky  onemocnění a může být zdrojem nákazy pro jiné osoby.
  • Výsledek nejasný – vzorek nebyl spravně odebrán a není možné provést vyhodnocení. Odebrání vzorku se musí provést znovu.

Negativní výsledek není důvodem k nedodržování veškerých hygienických a dalších opatření a zásad k zamezení šíření nemoci COVID-19.

Britská mutace –  prováděný test umožnuje odlišit tzv. „britskou mutaci“ od původní formy viru. Tento výsledek však není sdělován, slouží jen pro statistické šetření.  >> Více

 

Pokyny k odběru

Pokyny ke stažení >> .pdf.

 

Pro správný výsledek testu  nejezte, nepijte, nežvýkejte žvýkačku a nekuřte alespoň 10 minut před odběrem.

Cílem je odebrat zadní sliny/hleny do odběrové zkumavky, kterou nejprve našroubujete na trychtýřek.

Několikrát zakašlejte do roušky.

V ústech nashromážděte větší množství slin a několikrát je poválejte zepředu dozadu.

Přiložte trychtýřek ke rtům a plivejte dokud ve zkumavce nebude alespoň 1 cm tekuté části slin (tekutina bez pěny).

Odšroubujte trychtýřek a zahoďte jej, nejlépe do infekčního odpadu. Metodický pokyn MŽP.

Zkumavku pečlivě zašroubujte!

Zkumavku otřete dezinfekčním obrouskem.

Zkumavku zaregistrujte pod jejím číslem spolu s Vašimi údaji.

Zkumavky mají na dně 2D čárový kód, který je možné přečíst buď čtečkou čárových kódů, nebo chytrým telefonem. Stejné číslo je drobným písmem napsáno vlevo (prvních 5 číslic) a nad čárovým kódem (posledních 5 číslic) a skládá se z 10 číslic bez mezer a jiných znaků.

Bez správného zadání čísla zkumavky do registrace NEBUDE možné provést analýzu a zaslat výsledek (není možné určit komu zkumavka patří). Zkumavky nepopisujte lihovým popisovačem ani nepolepujte jinými štítky, popisek by mohl být smazán při zpracování v laboratoři.

 

K registraci můžete použít webový formulář nebo tabulkový soubor .xlsx, který bude obsahovat všechny vyžadované položky.

Tabulku po vyplnění zašlete na email Lucie.Langerova@ibt.cas.cz   Ke vzorkům nepřibalujte žádné informace.

 

Pokyny k přepravě

Zkumavky se vzorky vložte po registraci do dodaného stojánku. Překontrolujte, zda jsou řádně uzavřeny všechny zkumavky. Špatně uzavřená zkumavka může vést ke znehodnocení vzorku. Stojánek uzavřete, tak aby nemohlo dojít ke ztrátě zkumavek při přepravě. Stojánek vložte do dvou dobře uzavřených obalů (ideálně uzavíratelné sáčky). Vrchní obal otřete dezinfekci. Ke vzorkům nepřikládejte žádné dokumenty! Papír není možné spolehlivě dezinfikovat a proto bude zlikvidován jako infekční materiál po přijetí.

Řádně zabalené vzorky přivezte do centra BIOCEV (Průmyslová 595, 252 50 Vestec). U vstupní brány je nutné se nahlásit na recepci a oznámit účel návštěvy (vzorky k analýze). Se vzorky nevstupujte do hlavní budovy! Kontaktujte nás na tel.  +420 774 798 125  (kontakt pouze pro příjem vzorků) a vyčkejte v pravé části parkoviště (u točitého vnějšího schodiště).

Vzorky se podle předpisů nesmí přepravovat jako standardní zásilka přepravní společností (Česká pošta apod.)! 

 

Další informace

Výsledky je nutné zadávat do statni databáze ISIN,  což naše laboratoř zprostředkuje jako součast služby testování. Výsledky jsou zpracovány do 36 hodin od doručení vzorků (pokud jsou dodané veškeré požadované údaje).

Výsledek testu je relevantní v čase odběru vzorku. Testovaná osoba se pochopitelně může nakazit v době mezi odběrema a zpracováním výsledku.

Výsledek formou SMS je zasílán prostřednictvím státem provozovaného systému, po zadaní příslušných výsledků do tohoto systému. Na dobu doručení dané SMS nemá laboratoř, zpracovávající vzorky, vliv.

SMS s výsledkem obsahuje kód, který umožňuje zobrazit výsledek se všemi údaji o testu na stránkach www.covidlab.cz.  Tento výsledek nenahrazuje certifikát pro cestování mimo Českou republiku.

Výsledek testu NENÍ možné sdělovat telefonicky.

Všeobecné informace o onemocnění COVID-19 a právní předpisy naleznete na webových stránkach Ministerstva zdravotníctví ČR.